Wij hebben ons aangeleerd emoties weg te stoppen achter een masker.
Dat bedekt onze ware gevoelens. Spiritueel schrijven is een methode om beter toegang te krijgen tot je gevoelens. Het herstelt de verbinding tussen rationeel denken en gevoelsmatig ervaren. Wat je tijdens de pelgrimage ervaren hebt, ga je verwoorden.
Maar …
… als je “gewoon alles” opschrijft wat je beleefde dan zul je proberen te ordenen. Ons perfectionisme wil een keurig gerangschikt verhaal dat logisch loopt en meteen heel leesbaar is. Dat kan niet want beleven is geen logisch proces. Het is een voordurend bombardement van indrukken, gevoelens, feiten, dingen, situaties, mensen.

Spiritueel schrijven helpt je om daarin leidraden voor je verhaal te ontdekken. Je laat eerst alle indrukken toe en verzamelt ze. Later in het schrijfproces ga je pas ordenen om de chaos leesbaar te maken.

Schrijven zonder stoppen

Je pakt een schrift en daarin schrijf je elke ochtend drie pagina’s zonder te stoppen. Je noteert elke ingeving direct en zonder aarzelen. Zo schrijf je drie bladzijden vol. Je maakt je niet druk om de ordening. Het mag een warboel zijn; tenslotte is het is jouw schrift. Je schrijft gewoon maar door, je leest niet terug, je maakt geen mooie indeling. Het beste werkt dat als je met de hand schrijft.

Als je zo vier weken hebt geschreven, ga je teruglezen wat je invallen waren. Je zult merken dat sommige woorden steeds terugkomen. Een gevoel, een naam misschien, een plaats. Er zit veel in je hoofd maar blijkbaar zijn die terugkerende woorden belangrijk. Het zijn sleuteltjes naar je gevoel. En met die sleuteltjes maken we het slot open: we herstellen de verbinding tussen denken en beleven.

Leidraden voor je verhaal

Spiritueel schrijven is een instrument om op te merken wat je onbewuste belangrijk vindt. Het levert je thema’s op waarmee je bestaand materiaal kunt ordenen. Het is dus een hulpmiddel. De thema’s die je met spiritueel schrijven blootlegt, zijn de leidraden voor je verhaal. Aan de hand van die leidraden ga je bestaand materiaal ordenen. Ze helpen jou op koers te blijven en het zijn richtingaanwijzers voor je lezers. Zo krijg je greep op de enorme hoeveelheid stof in je hoofd, je dagboek of je weblog. Kortom, door spiritueel te schrijven ontdek je langs welke lijnen je jouw tocht naar Rome, Jeruzalem of Santiago wilt schrijven.